קרנות השתלמות

קרן השתלמות

שתפו את העמוד:

קרן השתלמות הוא כלי חיסכון מדהים שמאפשר חיסכון עם הטבות מס משמעותיות. במאמר זה נבין במה בדיוק מדובר ומדוע מוצר זה מהווה לכל הדעות את מוצר החיסכון הפיננסי האטרקטיבי ביותר כיום בישראל.

להלן סקירה מקצועית בנושא קרנות השתלמות שנכתבו על ידי צוות אנגלמן פיננסים.

למידע על קרן השתלמות מאת "אלטשולר שחם"

תוכלו ללחוץ על אחד הנושאים לגישה מהירה:

מה זה קרן השתלמות

עוד אפשרות של חסכון לשכירים ועצמאים כאחד מתאפשר באמצעות מוצר החיסכון שרובנו מכירים בשם – קרן השתלמות.

בתחילת הדרך, המוצר הזה אפשר לצבור כספים לטובת השתלמויות מקצועיות לאותם חוסכים. אולם כיום, עבור רוב ציבור החוסכים, מדובר בעוד אפיק חסכון לכל דבר ועניין. בכתבה הבאה נבחן ונבין קצת יותר לעומק חשיבותו של מוצר פיננסי זה עבורך.

נקודות מרכזיות

להלן רשימת התועלות המרכזיות בקרנות ההשתלמות:

מהו שיעור ההפקדה לקרן השתלמות?

על מנת שהפקדה תוכר במלואה למעסיק, קיימת נוסחה של 25% מההפקדת על חשבון העובד ו-75% מההפקדות על חשבון המעסיק.

דהיינו, לשכיר (רגיל) שיעור ההפקדה יעמוד ע"ס 2.5% משכרו ושיעור ההפקדה של המעסיק יעמוד ע"ס 7.5% משכרו של העובד. ישנם מעסיקם שבוחרים שלא להפריש את מלוא ההפרשה ומפרישים 5% במקום 7.5% או אפילו 2.5% על אף אי ההכרה ומטעמי תזרים ושיקולים עסקיים נוספים.

יחד עם האמור לעיל, קיימים שיעורי הפקדות שונים למגזרים שונים בעיקר לעובדי מדינה. להלן רשימת מקצועות עם תנאים שונים:

מגזר

הפרשת עובד

הפרשת מעסיק

הערות

מורים

4.2%

8.4%

מותנה בשימוש לשנת שבתון

רופאים

2.5%  – 3.83%

11.5%

למנהל חדש ורופאים בפריפריה החל מינואר 2009. יש לבדוק מועד תחילת ההעסקה ולפי איזה הסכם בדיוק נקלט הרופא.

מעוניינים בקרן השתלמות?
קרנות ההשתלמות מקנות הטבות מס משמעותיות ומהווים כלי מדהים לחיסכון והשקעה. פנו לצוות המומחים של אנגלמן פיננסים להצטרפות למסלול קרן ההשתלמות במגוון בתי השקעות.

קרן השתלמות לעצמאיים

גובה ההפקדה שיוכר 4.5% מההכנסה מוגבל לתקרת הכנסה שנתית של 265,000₪ (הכנסה קובעת).

דהיינו, זוהי תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל הטבות מס. סכומי ההפקדה המקסימלי שמותר לניכוי, סכומי הפקדה המקסימלי שבגינם יקבל עמית עצמאי ניכוי בגין ההפקדה לקרן ההשתלמות מגיע לגובה של %4.5 מתקרת ההכנסה הקובעת – זה מסתכם ב11,925₪ לשנה.

יחד עם זאת, תקרת הפקדה מוטבת (=התקרה להפקדה מירבית) ניתן להפקיד עד תקרה של 18,600 ₪ בכל שנת מס מבלי לשלם בגין הפקדה זו מס רווחי הון (בשיעור של 25%) וללא התחשבות בתקרת ההכנסה בפועל.

מומלץ להפקיד את מלוא התקרה מדי שנה ובכך למקסם הטבות במס.

להלן לדוגמא של הפקדות לקרן השתלמות לעצמאיים:

עצמאי – הכנסה שנתית של 200,000 ₪

4.5%*200,000=9,000 ₪ – מהווה את סכום ההפקדה המותר בניכוי. יחד עם זאת, ניתן להפקיד עד התקרה המוטבת של 18,600 ₪ וכל ההפקדה לרבות התוספת של 9,600 ₪ הנוספים שלא תותר בניכוי תהיה פטורה ממס רווחי הון!

כיצד בוחרים קרן השתלמות ומה ההבדל בין הקרנות ומסלולי ההשקעה השונים?

במדינת ישראל קיימות מאות קרנות השתלמות מהן ניתן לבחור את הקופה ומסלול ההשקעה שתואם את מאפייניו של העמית בצורה המיטבית ביותר. המגוון הוא עצום וכל שנה נוספים עוד ועוד מסלולים חדשים וייחודיים המקנים לציבור אפשרויות גיוון בבחירת הקופה שלו.

לעיתים נדמה שמרוב עצים לא מצליחים לראות את היער. משום כך , קיימת חשיבות רבה לבחירת הקופה הנכונה לכל אחד באופן אינדיבידואלי לפי פרופיל הסיכון שלו שכן הבדלי התשואות בין הקופות יכולים לאורך זמן להיות גדולים מאוד ונדרשת כאן עין מקצועית שתדע לכוון את החוסך לקופה הטובה ביותר באותה העת עבורו.

כמו כן גם בנושא דמי הניהול בקרן ההשתלמות מה שהיה הוא לא מה שיהיה ולעיתים מי שבחר להצטרף למסלול מסוים בדמי ניהול גבוהים לפני מספר שנים ולא בוחן את הביצועים של הקופה שלו באופן מוסדר ביחס לאלטרנטיבות הקיימות כיום יכול לגלות שבשל חוסר ההתעניינות הפסיד לא מעט כסף כתוצאה מזאת (הן בהיבט דמי הניהול שירדו מאז ועד היום והן בהיבט התשואה העודפת שהפסיד).

לכן גם כאן, טרם קבלת ההחלטה מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בעל רישיון פנסיוני / מתכנן פיננסי שייתן חוות דעת מקצועית בנושא חשוב זה.

שאלות ותשובות

בתום 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה ניתן עקרונית לבצע משיכה ללא תשלום מס(משיכה כדין).

יודגש כי, במשיכה חלקית הקופה נחסמת להמשך הפקדות. אשר עם כן, יש לתת על כך את הדעת בעת ביצוע המשיכה.

ניתן כאמור גם לבצע משיכה במקרים הבאים גם לאחר ותק של-3 שנים: 

  • לצורך השתלמות
  • הגעה לגיל פרישה לפי חוק.
  • במקרה פטירה – ניתן למשוך הכספים ע"י המוטבים ללא הגבלת זמן.

לעמיתים רבים נפתחו מספר קופות לאורך שנות עבודתם כתוצאה מ"תכנון פיננסי יצירתי" או מתוקף המעבר שלהם בין מעסיקים שונים.

קיימת אפשרות למשוך כספים מקופה בה הכסף הפך לנזיל (עברו 6 שנים ממעוד ההפקדה הראשונה) וכן מעוד קופה שבה טרם חלף פרק הזמן המאפשר משיכה באמצעות החלת הותק של הקופה ה"נזילה" על הקופה ש"איננה נזילה".

ברוב הקופות – ניתן להחיל ותק על קרן השתלמות נוספת אחת בלבד. לא ניתן להחיל ותק מקרן במעמד שכיר לקרן נוספת במעמד עצמאי.

לכן, יש חשיבות לביצוע תכנון פיננסי נכון של הכספים הללו והתאמת מספר הקופות לצרכים העתידיים מבלי לפגוע עד כמה שניתן בוותק ובנזילות של הכספים שנצברים במסגרת מוצר זה.

לדוגמא: פתיחת קרן השתלמות חדשה מדי שנתיים למשל תאפשר לחוסך לבצע משיכות נקודתיות לפי צרכיו בפועל מבלי לאבד את הוותק/נזילות שלו ביתר הקופות.

במידה והחוסך/עמית מחליט למשוך את הכספים כאשר הקופה שלו טרם הפכה ל"נזילה" הרי שמדובר בעצם במשיכה "שלא כדין" והעמית יחויב במס בשיעור של 47% על חלק ההפרשה של המעסיק וכן על הרווחים שנצברו בקופה על שמו.

לכן, לא מומלץ למשוך קרן השתלמות טרם זמנה וניתן לקבל פתרונות חילופיים לצורך לממש את הכספים שנצברו כגון באמצעות הלוואה.

עמיתים  בקרנות השתלמות יכולים לקבל לאחר וותק מינימאלי של 3 שנים הלוואה בריבית נמוכה ואטרקטיבית יותר ממה שניתן לקבל במערכת הבנקאית  וכן תנאי החזר נוחים מאוד ביחס לחלופות הקיימות. לעיתים, בוחרים עמיתים שצברו סכומים לאורך שנים לקחת הלוואות מהקופה שלהם ולמנף עמן את החסכונות שלהם.

הכול תלוי במסלול ההשקעה הנבחר ע"י העמית ביחס לסכום ההלוואה שהשקיע באפיק השקעה שבחר ובתשואות של קרן ההשתלמות ביחס לריבית שאותה צריך להחזיר העמית יחד עם הקרן.

מעוניינים בקרן השתלמות?
קרנות ההשתלמות מקנות הטבות מס משמעותיות ומהווים כלי מדהים לחיסכון והשקעה. פנו לצוות המומחים של אנגלמן פיננסים להצטרפות למסלול קרן ההשתלמות במגוון בתי השקעות.

רכישת קרן השתלמות באמצעות איש מקצוע מוימן

לסיכום, כמו בכל החלטה פיננסית משמעותית בה מומלץ להתייעץ על איש מקצוע, חשוב מאוד להתייעץ גם כאן עם איש מקצוע בעל רישיון המוסמך לתת לך המלצה המתבססת בין היתר על ניסיונו העשיר.

המלצה על הקרן הנכונה ביותר עבורך ואשר תואמת את המאפיינים האישיים שלך כדי שתוכל למקסם את הכסף שלך וליהנות מפרי עמלך. אנו נשמח לעמוד לרשותך בנושא חשוב זה ולתת לך את השירות לשביעות רצונך המלאה. אל תמתינו, התקשרו אלינו עוד היום!

ניתן לפנות אלינו:

ליאור – 054-3170602

lior@yaanat.co.il

מלאו את הטופס להתייעצות עם מתכנן פיננסי מוסמך בנושא הצטרפות לקרן השתלמות

אנחנו תמיד זמינים כדי לעזור לך בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים.

שתפו את העמוד:
אנגלמן פיננסים - תכנון פיננסי לכל המשפחה
אנגלמן פיננסים - תכנון פיננסי לכל המשפחה

אנו אנגלמן ובניו סוכנות לביטוח הקמנו את מחלקת "אנגלמן פיננסים" על מנת לתת פתרון מתקדם והוליסטי ללקוחותינו המבקשים לבנות אסטרטגיה פיננסית להגשמת המטרות והיעדים הכלכליים.

אנו מציעים בניית תהליך "תכנון פיננסי" ללקוחותינו הכולל - תכנון פרישה, מקסום הטבות מס בחסכון, התאמה של תוכניות חיסכון, פוליסות חיסכון וקופות גמל, השקעות אלטרנטיביות ללקוחות ועוד.

קרן השתלמות
קרנות ההשתלמות מקנות הטבות מס משמעותיות ומהווים כלי מדהים לחיסכון והשקעה. פנו לצוות המומחים של אנגלמן פיננסים להצטרפות למסלול קרן ההשתלמות המתאים לכם ביותר.​
דילוג לתוכן